Project Description

هیپوکلریت کلسیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول Ca(ClO)2 است. به طور گسترده ای برای تصفیه آب و به عنوان یک عامل سفید کننده یا ضد عفونی کننده استفاده می شود. این ماده شیمیایی نسبتاً پایدار در نظر گرفته می شود و کلر قابل دسترس بیشتری نسبت به هیپوکلریت سدیم (سفید کننده مایع) دارد.

تماس با کارشناسان
توضیحات
مشخصات فنی
دیگر اطلاعات

توضیحات

هیپوکلریت کلسیم در موارد ذیل استفاده می گردد:

عامل خشک کننده و تقویت کننده

عامل نگهداری

عامل فیلتر

تصفیه فاضلاب

مشخصات هیپوکلریت کلسیم :

هیپوکلریت کلسیم یک جامد پودری دانه ای سفید یا خاکستری با بوی تند است که خورنده و سمی است. هنگامی که هیپوکلریت کلسیم در آب حل می شود، گرما و اکسیژن تازه تولید می کند. هنگامی که با مواد آلی و روغن واکنش نشان می دهد، به دلیل تجزیه شدید باعث احتراق می شود.

هیپوکلریت کلسیم پایدارتر از هیپوکلریت سدیم است و غلظت کلر بالاتری دارد (30-75%). مانند هیپوکلریت سدیم، هیپوکلریت کلسیم نیز pH آب را افزایش می دهد، بنابراین توصیه می شود در طول فرآیند ضد عفونی، آب را اسیدی کنید.

تمام اشکال هیپوکلریت کلسیم حاوی بقایای نامحلول هستند که در محلول رسوب ایجاد می کنند. حذف رسوب قبل از تزریق محلول هیپوکلریت کلسیم به مخزن آب تصفیه شده برای جلوگیری از گرفتگی بسیار مهم است.

بسته بندی هیپوکلریت کلسیم :

بشکه های 45 کیلویی

مشخصات فنی

اطلاعات دیگر